Mobilny Konfesjonał

sprawdź terminy

Mobilny Konfesjonał

sprawdź terminy
Alt Text

Mobilny Konfesjonał i Pomnik ?

Mobilny Konfesjonał działa od 12 stycznia 2014 roku. Natomiast od kwietnia 2020 pełni także funkcję Mobilnego Pomnika Wdzięczności, który ma wyrażać wdzięczność wobec wszystkich osób, które przyczyniły się do zakupu i ufundowania 46 respiratorów dla polskich szpitali w ramach inicjatywy www.ZanurzeniWMilosci.pl

Spowiedzi prowadzone są przy użyciu także innych pojazdów oznaczonych jako Mobilne Konfesjonały.

Link do Mobilny Pomnik Wdzięczności: https://www.zanurzeniwmilosci.pl/mpw

Po co Mobilny Konfesjonał

Aby mógł być wszędzie tam, gdzie nie ma zwykłego konfesjonału, a gdzie ludzie potrzebują doświadczyć Boga w sakramencie pokuty i pojednania. Ustawienie auta – Mobilnego Konfesjonału - pozwala stworzyć w każdym miejscu przestrzeń do rozmowy oraz spowiedzi.

Gdzie?

Wszędzie gdzie są ludzie: przy centrach handlowych, przy szkołach, klubach, barach, przy koncertach i innych imprezach, przy domach publicznych, na parkingach i ulicach miast. Jesteśmy również w miejscach prowadzonych rekolekcji, misji parafialnych i innych inicjatyw ewangelizacyjnych.

Mobilny Konfesjonał najczęściej spotkasz nie tylko w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ale w całej Polsce, a nawet za granicą.

Najnowsze terminu posługi w Mobilnym Konfesjonale

Alt Text

Misjonarz Miłosierdzia

W Mobilnym Konfesjonale posługuje ks. Rafał Jarosiewicz, Misjonarz Miłosierdzia, powołany przez papieża Franciszka. W związku z Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszu Miłosierdzia (08.12.2015 – 20.11.2016), papież Franciszek powołał do pełnienia posługi Misjonarzy Miłosierdzia 1140 prezbiterów z całego świata. Po zakończeniu jubileuszu Ojciec Święty przedłużył ich posługę aż do odwołania. Obecnie na świecie jest 895 Misjonarzy Miłosierdzia – z czego w Polsce posługuje 72 (stan na 2018 rok). Lista wszystkich polskich misjonarzy dostępna jest tu

Z woli Ojca Świętego otrzymali władzę odpuszczania grzechów zarezerwowanych do tej pory Stolicy Apostolskiej oraz posłanie do ukazywania matczynego oblicza Kościoła, głosząc o Miłosierdzie Boże.

Dla księży

Czcigodny Bracie Kapłanie!

Zwracam się do Ciebie z propozycją oraz z serdeczną prośbą.

Od 12 stycznia 2014 r. w Polsce oficjalnie funkcjonuje inicjatywa Mobilny konfesjonał. Obecnie zaangażowanych jest w nią kilku księży w Polsce. W moim sercu zrodziło się pragnienie, aby idea Mobilnego konfesjonału mogła być jeszcze bardziej wykorzystana w posłudze duszpasterskiej.

Prowadząc otwarte ewangelizacje na ulicach, przy centrach handlowych, na rynkach miast, czy też podczas koncertów, często brakowało zacisznego miejsca, w którym osoby proszące o spowiedź mogłyby skorzystać z tego sakramentu lub po prostu porozmawiać. Ustawienie auta – mobilnego konfesjonału - wpisuje się w stworzenie naturalnej przestrzeni do rozmowy oraz spowiedzi.

Przez kolejne lata funkcjonowania tej inicjatywy zdążyłem doświadczyć i zauważyć, jak wielkie jest dziś zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia – do spowiedzi przychodzą ludzie po kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach. Dlatego zwracam się z zapytaniem: Czy chciałby Ksiądz włączyć się w inicjatywę Mobilnego konfesjonału?

Na stronie www.mobilnykonfesjonal.pl (poprzez biuro Fundacji SMS Z NIEBA), po wcześniejszym zgłoszeniu zamieszczalibyśmy daty, miejsca oraz godziny ustawienia Mobilnych konfesjonałów, tak aby osoby chętne w Polsce, a także za granicą mogły w taki właśnie sposób skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania (z zaznaczeniem jeśli dany kapłan jest Misjonarzem Miłosierdzia).

„Koguta” z napisem Mobilny Konfesjonał można zamówić (opłata 100 zł + 14 zł przesyłka) pisząc na adres Fundacji SMS Z NIEBA: nasza@szeptem.pl

Po dołączeniu do inicjatywy prześlemy plakat, który będzie można wykorzystać.

Z serca błogosławię!
Prezes Fundacji SMS Z NIEBA
ks. Rafał Jarosiewicz

Alt Text

Z błogosławieństwem kościoła

Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak dobrze zna problem spowiedzi podczas ewangelizacji. Sam wielokrotnie wychodził z Dobrą Nowiną o Miłości Boga do człowieka, spowiadając młodych ludzi na Woodstocku podczas Przystanku Jezus.

Tam (jak dzielił się swoim doświadczeniem), przekonał się jak o sakrament pokuty i pojednania proszą przychodzący do grupy ewangelizacyjnej uczestnicy Woodstock. Z Jego błogosławieństwem wykonany został w fabryce mebli sakralnych na Podlasiu prototyp mobilnego konfesjonału. Prośba o błogosławieństwo dla projektu trafiła także do Watykanu i mamy odpowiedź pozytywną od księdza nuncjusza.

Image