"Wszystko badajcie a co jest dobre zachowujcie". 1Tes 5,21

To zdanie św. Pawła zostało zastosowane co do jednej z grafik ks. Rafała Ochojskiego.

Współpracując od roku z tym twórcą ewangelizacyjnych grafik przy wydawaniu pisma pt.: Hbr 4,12 nie było potrzeby wymyślania specjalnej grafiki na mobilny konfesjonał. Została przyjęta jedna z tych najbardziej podpowiadających o co m.in. chodzi w spowiedzi.